140-lecie Straży Pożarnej w Czerwonym Kostelcu

niedziela, 28.04.2013

WESOŁEGO ALLELUJA.

środa, 27.03.2013

Radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego
oraz błogosławieństwa Bożego
niech zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas to,
co jeszcze uśpione,
ożywi w to, co jeszcze w nas martwe
i niech światło Jego słowa
prowadzi nas przez życie w radości i pokoju.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Telewizją Polską S.A a Związkiem Ochotniczych Strazy Pożarnych RP

środa, 20.03.2013

 

 

W dniu 14 marca 2013 r. w siedzibie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy ZOSP RP reprezentowanym przez Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlak a Telewizją Polską S.A. reprezentowaną przez prezesa Juliusza Brauna, prezesa i członka Zarządu Mariana Zalewskiego.

Strony deklarują nawiązanie współpracy, której celem jest wsparcie społeczeństwa w procesie przejścia na odbiór telewizji naziemnej z sygnału analogowego na cyfrowy.

W ramach współpracy Związek deklaruje wolę podjęcia działań w zakresie udziału ZOSP RP oraz ochotniczych straży pożarnych w akcjach organizowanych przez TVP S.A, oraz udzielania mieszkańcom wskazanych przez wójta, burmistrza lub służby pomocy społecznej wsparcia i pomocy przy modyfikacji instalacji antenowych, w szczególności w sytuacjach, w których wymaga to pracy na wysokości.

PRZEKAŻ 1% Z PODATKU

poniedziałek, 21.01.2013

DRUHNY, DRUHOWIE, SYMPATYCY STRAŻAKÓW.
Rozpoczął się czas rozliczenia z Urzędem Skarbowym, termin rozliczenia
Upływa 30.04.2013r.

Wpłaty prosimy dokonać na n/w adres.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Razem"
Stolec 101
57-200 Ząbkowice Śl

KRS: 0000227441    z dopiskiem OSP Stolec                                           

Konto bankowe:09953300042001001114610001

Dziękujemy za 1% z podatku.

KAMPANIA SPRAWOZDAWCZA ZA 2012 Rok

sobota, 19.01.2013

Trzynastego stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze . Po przywitaniu gości przez Prezesa, Zarząd przystąpił do przedstawienia sprawozdania z działalności za 2012 rok. Na wniosek Zarządu przyjęto w szeregi OSP czterech nowych druhów. Zarząd OSP w Stolcu za okres sprawozdawczy otrzymał jednogłośnie absolutoruim.

Logowanie
GoFuture.pl

Copyright © 2010 OSP Stolec | Projekt i wykonanie

GoFuture.pl