Porozumienie o współpracy pomiędzy Telewizją Polską S.A a Związkiem Ochotniczych Strazy Pożarnych RP

środa, 20.03.2013

 

 

W dniu 14 marca 2013 r. w siedzibie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy ZOSP RP reprezentowanym przez Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlak a Telewizją Polską S.A. reprezentowaną przez prezesa Juliusza Brauna, prezesa i członka Zarządu Mariana Zalewskiego.

Strony deklarują nawiązanie współpracy, której celem jest wsparcie społeczeństwa w procesie przejścia na odbiór telewizji naziemnej z sygnału analogowego na cyfrowy.

W ramach współpracy Związek deklaruje wolę podjęcia działań w zakresie udziału ZOSP RP oraz ochotniczych straży pożarnych w akcjach organizowanych przez TVP S.A, oraz udzielania mieszkańcom wskazanych przez wójta, burmistrza lub służby pomocy społecznej wsparcia i pomocy przy modyfikacji instalacji antenowych, w szczególności w sytuacjach, w których wymaga to pracy na wysokości.

PRZEKAŻ 1% Z PODATKU

poniedziałek, 21.01.2013

DRUHNY, DRUHOWIE, SYMPATYCY STRAŻAKÓW.
Rozpoczął się czas rozliczenia z Urzędem Skarbowym, termin rozliczenia
Upływa 30.04.2013r.

Wpłaty prosimy dokonać na n/w adres.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Razem"
Stolec 101
57-200 Ząbkowice Śl

KRS: 0000227441    z dopiskiem OSP Stolec                                           

Konto bankowe:09953300042001001114610001

Dziękujemy za 1% z podatku.

KAMPANIA SPRAWOZDAWCZA ZA 2012 Rok

sobota, 19.01.2013

Trzynastego stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze . Po przywitaniu gości przez Prezesa, Zarząd przystąpił do przedstawienia sprawozdania z działalności za 2012 rok. Na wniosek Zarządu przyjęto w szeregi OSP czterech nowych druhów. Zarząd OSP w Stolcu za okres sprawozdawczy otrzymał jednogłośnie absolutoruim.

Przekazanie Mercedesa Atego

sobota, 19.01.2013


Uroczystość związana z przekazaniem nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla naszej jednostki rozpoczęła się przed remizą uroczystym apelem, w czasie którego Naczelnik OSP w Stolcu złożył Prezesowi Zarządu Gminego OSP meldunek, a następnie Prezes OSP przywitał gości oraz poprosił Proboszcza naszej parafii o poświęcenie samochodu. Kolejnym punktem programu było przekazanie przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich kompletu kluczyków do nowego Mercedesa. Po krótkich oględzinach samochodu przez gości oraz symbolicznym polaniu szampanem, dalsza część uroczystości przebiegła na świetlicy wiejskiej.  
Uroczystości towarzyszyli zaproszeni goście w osobach : Senator RP Stanisław Jurcewicz, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ząbkowicach Śląskich. mł. bryg. Marian Płachytka,Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, Starosta partnerskiego miasta Czerwony Kostelec Petr Medilek wraz z delegacją strażaków, Przewodniczący Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich Andrzej DominikKrzysztof Gnach – przewodniczący komisji przestrzegania prawa, Proboszcz Parafii w Stolcu ks. Daniel Słowik , Prezes Zarządu Gminnego OSP Józef Marcinków, Komendant Gminny OSP Jerzy Stecyk, Komendant Gminny OSP w Kamieńcu Ząbkowickim  Krzysztof Welcz, Przedstawiciele jednostek OSP z Gminy Ząbkowice Śląskie oraz delegacja strażaków z OSP Nowolesie,  Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Sylwia Sobala, Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych  Rafał Kozak, Komendant straży Miejskiej   Ryszard Sobala,
Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego Aneta Łęska.
   Zarząd OSP w Stolcu dziękuje za wsparcie finansowe na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 marki Mercedes Benz Atego 1429AF:
Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich
Radzie Miejskiej
Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

czwartek, 03.01.2013

Przypominamy , że zebranie sprawozdawcze za 2012r odbędzie się 19 stycznia o godz.16.00 na świetlicy strażackiej.

Następnie o godzinie 18.00 rozpocznie się uroczystość związana z przekazaniem dla naszej jednostki nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Logowanie
GoFuture.pl

Copyright © 2010 OSP Stolec | Projekt i wykonanie

GoFuture.pl