Członkowie OSP w Stolcu

Członkowie Czynni Członkowie Honorowi    Członkowie Wspierający   
Blicharski Janusz Szwab Peter
 Zatylny Piotr
Blicharski Marcin Medilek Peter
 Klimczuk Anna
Bukański Daniel  Sagner Radomir
 Rękawik Dorota
Bukański Grzegorz Golis Antoni  Golis Alina
Świątek Tomasz
Golis Ryszard  Golis Monika
Świątek Marek
Olewicz Ewa
 Sęk Zofia
Golis Dariusz Bukański Andrzej
 Golis Alicja
Golis Krzysztof
 Nowosad Iwona
Szkolny Wojciech

 Blicharska Jolanta
Dominik Łukasz
 Kasprzyk Barbara
Kowalicki Grzegorz
 Olejnik Krzysztof
Sęk Ryszard

 Kaczówka Paweł
Kasprzyk Mariusz
 
Kasprzyk Tomasz
 
Rękawik Tomasz

 
Klimczuk Marek
 
Nowosad Przemysław
 
Pławucki Paweł

 
Obrał Mateusz
 
Obrał Tomasz
 
Kijak Mateusz
 
Dominik Andrzej

 
Ciupik Mateusz
   
Galeja Arkadiusz
   
Jania Przemysław
   
Józwiszyn Mariusz
   
Ciesielski Arkadiusz
   
Klimczuk Marcin
   
Rękawik Adrian    

 

Członkowie  OSP w Stolcu


 

Prezesi OSP Członkowie OSP Członkowie OSP
Pawłowski Szczepan Pawłowski Szczepan Hudyma Piotr
Brzeżański Józef Wąs Jan Rydz Daniel
Józwiszyn Jan Kołodziejczyk Stanisław Kaczmarek Andrzej
Ciepliński Jan
Lewak Franciszek Kaczówka Jan
Golis Antoni Ciepliński Jan Samborski Zbigniew
Blicharski Janusz Klimczuk Ignacy
Karkos Mariusz
Klimczuk Marek Grabończyk Zdzisław Czmiel Dariusz
  Sobecki Marcin Bucki Kazimierz
  Czarnota Władysław Golis Andrzej
  Stanik Leon Kowalicki Krystian
Naczelnicy OSP Staszków Władysław Juzwiszyn Zenon
Wąs Jan Cymbała Andrzej Banaszkiewicz Patryk
Ciepliński Jan Przywara Wincenty Olejnik Krzysztof
Lewak Franciszek Józwiszyn Jan
Dzieńkowski Józef Juzwiszyn Iganacy
Kaczówka Jan Grandys Stanisław
Golis Ryszard Skorza Piotr
Rękawik Tomasz
Brzeżański Józef
  Juzwiszyn Marian
  Nowak Władysław
  Szymocha Edward
  Hutyra Gustaw
  Piasecki Władysław
  Sordyl Franciszek
  Wojtyra Andrzej
  Popowicz Stanisław
  Dzieńkowski Józef
  Ciupik Jan

  Olko Rafał

  Zatylny Jan

  Lewak Stanisław

  Bukański Andrzej

  Kaczówka Krzysztof

 

 

Logowanie
GoFuture.pl

Copyright © 2010 OSP Stolec | Projekt i wykonanie

GoFuture.pl