Członkowie OSP w Stolcu

Członkowie Czynni Członkowie Honorowi    Członkowie Wspierający   
1.Blicharski Janusz Szwab Peter
 Zatylny Piotr
2.Blicharski Marcin Medilek Peter
 Klimczuk Anna
3.Bukański Daniel  Sagner Radomir
 Rękawik Dorota
4.Bukański Grzegorz Golis Antoni  Golis Alina
5.Świątek Tomasz
Golis Ryszard  Golis Monika
6.Świątek Marek
Olewicz Ewa
 Sęk Zofia
7.Golis Dariusz Bukański Andrzej
 Golis Alicja
8.Golis Krzysztof
 Nowosad Iwona
9.Szkolny Wojciech

 Blicharska Jolanta
10.Dominik Łukasz
 Kasprzyk Barbara
11.Kowalicki Grzegorz
 
12.Sęk Ryszard

 
13.Kasprzyk Mariusz
 
14.Kasprzyk Tomasz
 
15.Rękawik Tomasz

 
16.Klimczuk Marek
 
17.Nowosad Przemysław
 
18.Pławucki Paweł

 
19.Obrał Mateusz
 
20.Obrał Tomasz
 
21.Kijak Mateusz
 
22.Dominik Andrzej

 
23.Ciupik Mateusz
   
24.Galeja Arkadiusz
   
25.Jania Przemysław
   
26.Józwiszyn Mariusz
   
27.Ciesielski Arkadiusz
   
28.Klimczuk Marcin
   

29.Rękawik Adrian

30.Przytarska Natalia

31.Sęk Grzegorz

32.Patocki Kacper

33.Oleasz Kacper

34.Golis Katarzyna

35.Piotrowski Michał

   

 

Członkowie  OSP w Stolcu


 

Prezesi OSP Członkowie OSP Członkowie OSP
Pawłowski Szczepan Pawłowski Szczepan Hudyma Piotr
Brzeżański Józef Wąs Jan Rydz Daniel
Józwiszyn Jan Kołodziejczyk Stanisław Kaczmarek Andrzej
Ciepliński Jan
Lewak Franciszek Kaczówka Jan
Golis Antoni Ciepliński Jan Samborski Zbigniew
Blicharski Janusz Klimczuk Ignacy
Karkos Mariusz
Klimczuk Marek Grabończyk Zdzisław Czmiel Dariusz
  Sobecki Marcin Bucki Kazimierz
  Czarnota Władysław Golis Andrzej
  Stanik Leon Kowalicki Krystian
Naczelnicy OSP Staszków Władysław Juzwiszyn Zenon
Wąs Jan Cymbała Andrzej Banaszkiewicz Patryk
Ciepliński Jan Przywara Wincenty Olejnik Krzysztof
Lewak Franciszek Józwiszyn Jan
Dzieńkowski Józef Juzwiszyn Iganacy
Kaczówka Jan Grandys Stanisław
Golis Ryszard Skorza Piotr
Rękawik Tomasz
Brzeżański Józef
  Juzwiszyn Marian
  Nowak Władysław
  Szymocha Edward
  Hutyra Gustaw
  Piasecki Władysław
  Sordyl Franciszek
  Wojtyra Andrzej
  Popowicz Stanisław
  Dzieńkowski Józef
  Ciupik Jan

  Olko Rafał

  Zatylny Jan

  Lewak Stanisław

  Bukański Andrzej

  Kaczówka Krzysztof

 

 

Logowanie
GoFuture.pl

Copyright © 2010 OSP Stolec | Projekt i wykonanie

GoFuture.pl