Przekazanie Mercedesa Atego

sobota, 19.01.2013


Uroczystość związana z przekazaniem nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla naszej jednostki rozpoczęła się przed remizą uroczystym apelem, w czasie którego Naczelnik OSP w Stolcu złożył Prezesowi Zarządu Gminego OSP meldunek, a następnie Prezes OSP przywitał gości oraz poprosił Proboszcza naszej parafii o poświęcenie samochodu. Kolejnym punktem programu było przekazanie przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich kompletu kluczyków do nowego Mercedesa. Po krótkich oględzinach samochodu przez gości oraz symbolicznym polaniu szampanem, dalsza część uroczystości przebiegła na świetlicy wiejskiej.  
Uroczystości towarzyszyli zaproszeni goście w osobach : Senator RP Stanisław Jurcewicz, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ząbkowicach Śląskich. mł. bryg. Marian Płachytka,Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, Starosta partnerskiego miasta Czerwony Kostelec Petr Medilek wraz z delegacją strażaków, Przewodniczący Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich Andrzej DominikKrzysztof Gnach – przewodniczący komisji przestrzegania prawa, Proboszcz Parafii w Stolcu ks. Daniel Słowik , Prezes Zarządu Gminnego OSP Józef Marcinków, Komendant Gminny OSP Jerzy Stecyk, Komendant Gminny OSP w Kamieńcu Ząbkowickim  Krzysztof Welcz, Przedstawiciele jednostek OSP z Gminy Ząbkowice Śląskie oraz delegacja strażaków z OSP Nowolesie,  Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Sylwia Sobala, Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych  Rafał Kozak, Komendant straży Miejskiej   Ryszard Sobala,
Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego Aneta Łęska.
   Zarząd OSP w Stolcu dziękuje za wsparcie finansowe na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 marki Mercedes Benz Atego 1429AF:
Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich
Radzie Miejskiej
Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego.

wróc
Logowanie
GoFuture.pl

Copyright © 2010 OSP Stolec | Projekt i wykonanie

GoFuture.pl