Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zarządu Gminnego OSP

piątek, 18.03.2011

Po odczytaniu wszystkich sprawozdań , na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

Po przeprowadzonych wyborach  Zarząd Gminny OSP ukonstytuował się następująco:

        Prezes         -  Marcinków Józef

      W-ce Prezes -  Białokryty Piotr

      W-ce Prezes -  Rękawik Tomasz

      Komendant   -  Stecyk Jerzy

      Sekretarz     -  Górowski Jacek

      Skarbnik      -  Chochorowski Ryszard

      Członkowie   -  Blicharski Janusz

                        -  Borucka Maria

                        -  Ciapka Marek

                        -  Klimczuk Marek

                        -  Popko Paweł

                        -  Rogowski Piotr

                        -  Wierzbicki Adam

 Komisja Rewizyjna:

          Przewodniczący       -  Golis Dariusz

          Sekretarz               -  Różana Piotr

          Członek                  -  Borys Jarosław

          Członek                  -  Preis Tomasz

 

Delegaci na zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

       Białokryty Piotr

      Ciapka Marek

      Górowski Jacek

      Stecyk Jerzy

 

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

       Ciapka Marek

      Górowski Jacek

 

Przewodniczący zjazdu dh Stecyk Jerzy dziękuje uczestnikom zjazdu, członkom komisji za sprawne przeprowadzenie obrad , dziękuje zaproszonym gościom za przybycie i przekazuje dalsze prowadzenie obrad zjazdu nowo wybranemu prezesowi zarządu oddziału gminnego Związku. Nowo wybrany prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Marcinków Józef zabiera głos, a następnie zamyka obrady zjazdu.

wróc
Logowanie
GoFuture.pl

Copyright © 2010 OSP Stolec | Projekt i wykonanie

GoFuture.pl