Zebranie Sprawozdawcze za 2017 r.

niedziela, 18.03.2018

 

       Coroczne zebranie sprawozdawcze naszej OSP odbyło się 16 marca na świetlicy strażackiej.  Zebranie rozpoczął prezes  dh Klimczuk Marek od powitania wszystkich przybyłych członków oraz gości w osobach:

- Burmistrz Ząbkowic Śląskich pan Orzeszek Marcin

- Przewodniczący Rady Miejskiej pan Dominik Andrzej

- Komendant Powiatowy PSP w Ząbkowicach Śląskich  kpt. Zarzycki Bartłomiej

- Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Ząbkowicach Śląskich dh Marcinków Józef

- Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i ochotniczych straży pożarnych pan Kozak Rafał

- Prezes SDH w Czerwonym Kostelcu dh Sagner Radomir.

  Następnie wybrano dh Świątka Marka na przewodniczącego zebrania, który poprowadził dalszą część według ustalonego porządku. Po odczytaniu sprawozdań: z działalności, finansowego, komisji rewizyjnej , przedstawieniu projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący, odbyła się dyskusja. Kolejnym punktem zebrania było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za 2017 rok. Za udzieleniem absolutorium byli wszyscy członkowie. W czasie zebrania w poczet członków naszej straży przyjęto nowych druhów w osobach: dh Kijak Mateusz oraz dh Galeja Arkadiusz. Po przyjęciu planu działalności i planu finansowego oraz podjęciu uchwał , przewodniczący zakończył zebranie.

wróc
Logowanie
GoFuture.pl

Copyright © 2010 OSP Stolec | Projekt i wykonanie

GoFuture.pl