Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

sobota, 19.02.2011

 19 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w naszej jednostce.Po odczytaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi przeprowadzono wybory zarządu , komisji rewizyjnej oraz delegatów na gminne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Skład Zarządu:

Naczelnik     dh Tomasz Rękawik

Prezes         dh Marek Klimczuk

Sekretarz     dh Dariusz Golis

Członek Zarządu  dh Janusz Blicharski

Skarbnik      dh Ryszard Sęk

Kronikarz     dh Mariusz Kasprzyk

 

Komisja Rewiyjna:

Przewodniczący  dh Krzysztof Golis

Członek            dh Grzegorz Bukański

Członek            dh Przemysław Nowosad

 

 Na zebraniu oprócz druhów naszej jednostki uczestniczyli:

Burmistrz Ząbkowic Śl

Starosta Czerwonego Kostelca

Przewodniczący Rady Miejskiej

Komendant Powiatowy PSP

Dowódca JRG

Komendant Gminny OSP

Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego

Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych"Razem"

Podinspektor ds.Zarządzania Kryzysowego

delegacja druchów z Czerwonego Kostelca.

Podczas zebrania zostali odznaczeni srebrnymi Medalami "Za Zasługi Dla Pożarnictwa" druhowie Marek i Tomasz Świątek. natomiast druh Tomasz Kasprzyk został wyrózniony Odznaką "Strażak Wzorowy".

wróc
Logowanie
GoFuture.pl

Copyright © 2010 OSP Stolec | Projekt i wykonanie

GoFuture.pl