ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE za 2015

niedziela, 06.03.2016

 

3-go marca w naszej jednostce odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Zebranie otworzył Prezes OSP, witając wszystkich przybyłych w  osobach:

Burmistrz Ząbkowic Śląskich – p. Orzeszek Marcin

Przewodniczący Rady Miejskiej – dh Dominik Andrzej

Naczelnik wydziału operacyjno - szkoleniowego   - st.kpt. Koszałka Józef

Prezes Zarządu Gminnego OSP – dh Marcinków Józef

Komendant Zarządu Gminnego OSP – dh Stecyk Jerzy

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i ochotniczych straży pożarnych - p. Kozak Rafał

Delegacja SDH z Czerwonego Kostelca pod przewodnictwem dh Sagnera Radka

Członek Honorowy OSP w Stolcu – dh Golis Antoni

Członkowie OSP w Stolcu

Członkowie MDP w Stolcu.

 Następnie na przewodniczącego zebrania  wybrano dh Świątka Marka, który poprowadził dalszą część zebrania. Po przegłosowaniu porządku obrad przystąpiono do odczytu sprawozdań za 2015r : z działalności OSP, planu finansowego, planu działalności na rok bieżący oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Zebranie nie wniosło uwag do w/w sprawozdań i udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi.

 Następną częścią zebrania były wybory zarządu oraz komisji rewizyjnej. Po podliczeniu głosów i odczytaniu przez komisję wyników, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie.

                                          Zarząd

                      - prezes  dh Klimczuk Marek

                      - naczelnik dh Rękawik Tomasz

                      - sekretarz dh Blicharski Janusz

                      - skarbnik dh Golis Dariusz

                      - gospodarz dh Obrał Tomasz

                      - kronikarz dh Kasprzyk Mariusz

                                         Komisja Rewizyjna

                      - przewodniczący dh Nowosad Przemysław

                      - członek dh Bukański Grzegorz

                      - członek dh Bukański Daniel

wróc
Logowanie
GoFuture.pl

Copyright © 2010 OSP Stolec | Projekt i wykonanie

GoFuture.pl